Barnverksamhet

 

 

Kammarmusik i förskolan

 

-En pedagogisk konsert- och musikkurs för barn 5-9 år. (förskola, förskoleklass, åk 1-3)

Läs mer

 

 

Det hemliga rummet

 

Haga Duo bjuder in till en familjeföreställning som bl.a. handlar om kärleken till musik.

Läs mer

 

Kammarmusik i förskolan produceras av Haga musikproduktion med stöd från Kulturrådet och Stockholms stad