HemVälkommen!


Haga musikproduktion är ett bolag med brett arbetsfält. Basen är klassisk musik som vi producerar i alla tänkbara former såsom: konserter, turnéer, inspelningar, barnföreställningar, teatermusik, musikarrangemang, noter m.m.

Vi bedriver även undervisning av barn och vuxna dels för att säkra återväxten av framtida musiker och konsertbesökare men också för att stimulera till att intresset för klassisk musik upprätthålls.Vi kan klassisk musik, välkommen till vår värld!